สำนักควบคุมพืชฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. 21-25พ.ย.65

 

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.) 3 อัตรา ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ
ปฏิบัติงานที่
1)สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรุงเทพมหานคร
2) ด่านตรวจพืชบึงกาฬ
3) ด่านตรวจพืชอรัญประเทศ จ.สระแก้ว

2. เจ้าพนักงานธุรการ (สกว.) 1 อัตรา ปวส. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรุงเทพมหานคร

3. เจ้าหน้าที่การเกษตร (สกว.) 3 อัตรา ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ปฏิบัติงานที่
1. สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรุงเทพมหานคร
2. ด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
3. ด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานภูเก็ต

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สกว.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 21-25พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ