รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานประจำ25อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-10พ.ย.65

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาการระบาด ทางการแพทย์ เวชศาสตร์การธนาคารเลือด ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา (ยกเว้นวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม)

2. นักรังสีการแพทย์ ประจำงานรังสีวิทยา (ปฏิบัติงานห้องผ่าตัด Hybrid)1 อัตรา มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือ
– จะสำเร็จการศึกษาทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2565 โดยใช้ใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด และให้ยกเว้นหลักฐานใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

3. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

4. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเคมี เคมี เทคนิค ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา สัตววิทยา เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การ อาหาร เทคโนโลยี ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์

5. พยาบาล 1 อัตรา ประจำงานพัฒนาคุณภาพการบริการ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

6. พยาบาล ประจำงานส่งเสริมสุขภาพ (ปฏิบัติงานหน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท่าพระจันทร์) 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

7. พยาบาล ประจำงานรายได้ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

8. พยาบาล ประจำงานจ่ายกลาง 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

9. พยาบาล ประจำศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ 6 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่างนี้ทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

10. ผู้ช่วยพยาบาล ประจำประจำงานจ่ายกลาง 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อ จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

11. ผู้ช่วยพยาบาล ประจำศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ 7 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด 1 อัตรา ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขา

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-10พ.ย.65 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69

2. สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ บัดนี้-10พ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10พ.ย.65 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ