มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่งานวิจัยและนวัตกรรม เงินเดือน 12,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ สามารถทำงานนอกเวลาได้ หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เงินเดือน 12,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ สามารถทำงานนอกเวลาได้ หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา เงินเดือน 12,500 บาท ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ การพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการ สามารถทำงานนอกเวลาได้ หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา เลขที่ 129 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บัดนี้-12ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 073-212899

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ