เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครการเงิน-ผู้ดูแลเด็ก 10-31ต.ค.65

 

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ) 1 อัตรา ปวช.หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะการบริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

2 ผู้ดูแลเด็ก 6 อัตรา ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกว่างจะต้อง สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะใน งานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบ ทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานด้วยตนเอง 10-31ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02 5890500 ต่อ 2218

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ