สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ป.ตรี

 

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าตอบแทนเดือนละ 17,830 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 (ชลบุรี) บัดนี้-12ต.ค.65 เวลา 10.00 – 15.00 น. ในวันทำการ หรือส่งเอกสารจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 เลขที่ 111/112 หมู่ 1ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” โดยเอกสารจะถือวันที่ประทับตราส่งเป็นสำคัญ โทร 08 1782 1494 , 08 5908 4422

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ