สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ สาขา 1 รับสมัครพนักงาน ป.ตรี บรรจุหลายจังหวัด

 

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาเมือง 7 อัตรา

พื้นที่การปฏิบัติงาน
– สทบ.สาขา 1 จำนวน 1 อัตรา
– จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
– จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 อัตรา
– จังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา
– จังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
– จังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
– จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
3) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดำเนินการสมัคร ได้ดังนี้

1. ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2565 (วันจันทร์ – วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 3-9 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 เลขที่ 389/48 หมู่ที่ 2 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ 053-110824 และ 053-110825

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ