สำนักงานจัดหางานนนทบุรี รับสมัครเจ้าพนักงาน วุฒิ ปวส.บัดนี้-7ต.ค.65

 

จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

1. เจ้าพนักงานแรงงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพ ชั่วคราว 1,785 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 13,285 บาท จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชาและมีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพ ชั่วคราว 1,785 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 13,285 บาท จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจและสาขาเศรษฐศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีได้เป็นอย่างดี และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/ntb หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน บัดนี้–7ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ