อสมท รับสมัคร จนท.บริหารคอนเทนต์ข่าว/โปรดิวเซอร์ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-12ต.ค.65

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่บริหารคอนเทนต์ข่าว / เจ้าหน้าที่บริหารคอนเทนต์ข่าวอาวุโส กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวไทย สายงานผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5
– วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารสื่อดิจิทัล สาขาการออกแบบกราฟิก สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาภาษาไทย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Social Media ในระดับดี
– มีทักษะในการตัดต่อ คลิปข่าว สกู๊ปข่าว วิดีโอสั้น ด้วยโปรแกรมพื้นฐานในงานออนไลน์ เช่น Adobe photoshop, Premier เพื่อเผยแพร่ทางสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Website, Application และ Social Media เป็นต้น
– มีทักษะในการผลิตงานกราฟิก อินโฟกราฟิก
– มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟังพูดอ่านเขียน) ในระดับพอใช้ (หากมีคะแนนทดสอบ TOEIC 450 คะแนนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. โปรดิวเซอร์ / โปรดิวเซอร์อาวุโส กองบรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ ฝ่ายบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวไทย สายงานผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา
– วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี 5
– มีประสบการณ์ด้านงานข่าวหรือรายการข่าวโทรทัศน์
– มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ ทันสมัยและเข้าใจผู้บริโภค และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละ Platform
– สามารถกำหนดประเด็นข่าวหรือเสนอแนะประเด็นข่าวร่วมกับบรรณาธิการข่าวได้
– มีความเชี่ยวชาญด้านงานโปรดักชั่น และมีความรู้ด้านการจัดทำกราฟิกข่าว
– สามารถประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565

การยื่นใบสมัคร (ให้เลือกส่งเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)
1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310” พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น

2′ ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected]t โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วนงานบริหารงานบุคคล นายเก้า ก้าวไกล)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อส่วนบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0 2201 6000 ต่อ 6330 หรือ 6260

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ