การบินไทย เปิดรับผู้สมัคร “ซีอีโอ” ถึง 25ต.ค.นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

โดยตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการบริหารกิจการให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติ มีวิสัยทัศน์และสามารถประยุกต์แนวคิดทางธุรกิจมาบริหารจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีผลกำไร

รวมถึงสามารถแสดงความเป็นผู้นำสูงสุดของบริษัทฯ ในการเป็นผู้แทนสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสื่อต่างๆ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการบริหารพนักงาน รวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าใจความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งแนวคิดด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นแกนในการพัฒนาองค์กร และมีความสามารถในการนำและสร้างแรงจูงใจพนักงานเพื่อสร้างความผูกพัน รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและสมัครผ่านทาง https://career.thaiairways.com/career/ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล executive.recru[email protected] หรือโทร 0-2545-1752

 

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ