การท่าเรือฯ รับสมัครช่างเทคนิค-พนง.ขับรถเครื่องมือกล หลายอัตรา วุฒิ ปวส.

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน

1. ช่างเทคนิคระดับ 6 (เจ้าหน้าที่อาวุโส) หมวดช่างสี แผนกบริการงานช่างกล กองบริการงานช่าง อัตราเงินเดือน 13,410 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2. ช่างเทคนิคระดับ 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก) หมวดซ่อมเครื่องจักรกล แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

3. พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงระดับ 5 (พนักงานขับรถเครื่องมือกล) แผนกบริการงานไฟฟ้า กองบริการงานช่าง อัตราเงินเดือน 12,690 บาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย วุฒิ ปวส.สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภทไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ท.2) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้–11ต.ค.65 ทางเว็บไซต์ https://port.thaijobjob.com/

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ