กทม.จ่ายโบนัส ขรก.-ลูกจ้างประจำปี เปิดยอดสูงสุดที่ได้รับ

21 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจำปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– ประเภทบริหาร ระดับต้นและระดับสูง

– ประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง

– ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ

– ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ

– ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

2. กลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

– ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

– ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

3. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้เงินรางวัลไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

– ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและดับชำนาญการ

– ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน

– ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยฐานะชำนาญการ ครูและครูผู้ช่วย

4. ลูกจ้างกรุงเทพมหานครทุกประเภท ให้ได้รับค่าน้ำหนักการจ่ายเงินรางวัลไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ