สำนักงานการท่องเที่ยวสุโขทัย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-4ต.ค.65

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหวัดสุโขทัย (ไม่ผ่าน ก.พ.)

(1) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

(2) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาการท่องเที่ยว 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

(3) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

(4) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

(5) เจ้าหน้าที่ขับรถ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

รับสมัคร บัดนี้–4ต.ค.65 (เว้นวันหยุดราชการ) ส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ