ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1. นักจัดการงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

2. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้

ดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมาท้ายประกาศ จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ในรูปแบบ PDF.file ภายใน 3-12ต.ค.65 หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานหลังจากวันสิ้นสุด การรับสมัครหรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการคัดเลือก

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ