เริ่ม 1 ต.ค. ร้านขายยา “แขวนป้ายแต่ไม่อยู่” พักใบอนุญาตเภสัช 2 ปี

29 กันยายน เฟซบุ๊ก สภาเภสัชกรรม : The Pharmacy Council ได้แชร์โพสต์จากเพจ Drama-addict ซึ่งให้ข้อมูลถึงเรื่อง สภาเภสัชกรรมเห็นชอบและมีมติให้เพิ่มบทลงโทษพักใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรณีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (แขวนป้าย)

หลังการบังคับใช้กฏหมายเรื่องการปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชนในร้านขายยาแผนปัจจุบัน (GPP) ได้บังคับใช้เต็มรูปแบบ

สภาเภสัชกรรมจะวางบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตฯ เป็นเวลา 2 ปี สำหรับเภสัชกรที่กระทำความผิด หากพบเห็น ร้านยาที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ แจ้งสายด่วน ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556 อีเมล [email protected] หรือ คลิก

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ