การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน33อัตรา บัดนี้-30ก.ย.65

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 คุณวุฒิ ป.ตรี มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด ณ วันที่สมัครทางระบบ (และคุณสมบัติอื่น ๆ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล 1 อัตรา
2. นักออกแบบ UX / UI จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิเคราะห์ข้อมูล 2 อัตรา
4. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
5. นักวิเคราะห์ธุรกิจ 5 อัตรา
6. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ กองมาตรฐานและรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 5 อัตรา
7. วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา
8. อาจารย์ 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 14 อัตรา (บรรจุหลายจังหวัด)

สมัครทางอินเทอร์เน็ต 26-30 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://job.pea.co.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ