สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับสมัคร จนท.บริการนักท่องเที่ยว-คนขับรถราง

 

รับสมัครงาน ลูกจ้างเหมาบริการ งานบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1. บริการนักท่องเที่ยว 5 อัตรา มีสัญชาติไทย เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 21- 40 ปีบริบูรณ์ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ/จีน ได้ในระดับดี มีใจรักในการให้บริการ (Service Mind) มีความเสียสละ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ปฏิบัติงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)

2. ขับรถรางนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ 1 อัตรา เพศชาย อายุ 25 –ไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ม.3 (แนบหลักฐานวุฒิการศึกษา) มีใจรักในการให้บริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ทำงานด้านขับรถมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น.

ผู้สมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.qsbg.org/BGODivision/file/job002.pdf พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (หากมี)
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ใบรับรองแพทย์
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
8. เอกสารผลงาน Portfolio (ถ้ามี)

สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการนักท่องเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บัดนี้-23ก.ย.65 และสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ 24ก.ย.65 หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0818596595 คุณคมสันต์ฯ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ