วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 13อัตรา

 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไปในวันที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรีขึ้นไป หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครู ศาสตร์บัณฑิต ทางใดทางหนึ่ง ในสาขาวิชา หรือวิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทางใดทางหนึ่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป สามารถใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือโปรแกรม MS-Office ZOOM, Google Meet, MS-Tearn และการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook, Youtube หรือโปรแกรมอื่นๆ การออกแบบโดย CANVA, Photoshop ฯลฯ สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์ และ เพจ Facebook ขององค์กร มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวีดีโอ ตัดต่อวีดีโอ สามารถ ใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ การออกแบบป้ายโฆษณา ออกแบบกราฟฟิกส์ ต่างๆ โปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องเสียง ภาพ วีดีโอ บนเวที เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการอบรมสัมมนา การเซตอุปกรณ์และเทคโนโลยีใน ห้องประชุม ห้องสัมมนา บนเวที และการประชุมออนไลน์และการประชุม ทางไกลประสบการณ์การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ทางเทคโนโลยีในองค์กร และอื่นๆ ตามที่ได้รับการ มอบหมาย หากมีใบรับรองประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสาร และการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป จะ พิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกิน 60 ปี ป.ตรีทุกสาขา

3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 1 อัตรา เพศหญิง สัญชาติไทย ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง (***หมายเหตุ
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดี ทั้งโปรแกรมword excell powerpoint photoshop หรือแรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำเอกสารและนำเสนองาน มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับ กรอกข้อมูล นักเรียน ที่นิยมใช้ในสถานศึกษาเช่น Bookmark Secondary sags) หากมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็น กรณีพิเศษ

4. คนงานทำความสะอาด 5 อัตรา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 60 ปี

5. ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เกิน 60 ปี วุฒิ ปวส. ช่างกล mechanical, electrical, ช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์ 3-5 ปี

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 60 ปี

7. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีไม่เกิน 60 ปี วุฒิ ม.3 สามารถขับรถบรรทุกและรถโดยสารได้ มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2

ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่งานบุคลากร วิทยาลัย นาฏศิลปนครราชสีมา (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มายัง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 บัดนี้-23ก.ย.65 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://cdanr.bpi.ac.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ