อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป บัดนี้-20ก.ย.65

 

 

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. งานธุรการ
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
4. งานภูมิสารสนเทศ
5. งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
6. งานบันทึกข้อมูล
7. งานรักษาความปลอดภัย
8. งานการบริการการท่องเที่ยว
9. งานบำรุงรักษาอาคารสถานที่
10. งานรักษาความปลอดภัย
11. งานกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
11. งานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม
12. งานนันทนาการและสื่อความหมาย
13. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
14. งานส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 ขึ้นไป มีใจรักในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word,Excel,PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ ความสามารถในงานช่าง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป : เพศชาย/เพศหญิง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร สามารถปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา บัดนี้-20ก.ย.65 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 479 079

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ