รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานประจำ28อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ

1. เภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี) 14 อัตรา ป.ตรีสาขาเภสัชศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

3. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกิจกรรมบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขากิจกรรมบาบัด

4. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกายภาพบาบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด

5. พนักงานเภสัชกรรม 9 อัตรา ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

6. เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุกสาขา

7. ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง : ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-8ก.ย.65 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospitaltu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69

2. สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ บัดนี้ จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ