รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ-นายร้อยตำรวจ1,265อัตรา 12-30ก.ย.65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน1265 อัตรา

1. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. แยกเป็น เพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ชม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม.

2.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร. แยกเป็น เพศชาย 80 อัตรา และ เพศหญิง 20 อัตรา
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม.

3. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคฝ.บช.น.
– เป็นบุคคลภายนอก เพศหญิง
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.

4. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 200 อัตรา ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. (ทำหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน) แลผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. (ทำหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย)
– เป็นบุคคลภายนอก เพศหญิง
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.

5. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก40 อัตรา ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิงสังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
– รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม.

6. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 725 อัตรา ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร.
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม.

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org สอบถามข้อมูลหน่วยรับสมัคร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) โทร. 02-2051060-1063 กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.u.) โทร. 034-300275
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โทร. 02-2799520-34 ต่อ 51113, 51106
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โทร. 02-9413162,02-9411928, 02-9412698, 02-9413661

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ