สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน16อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. แพทย์แผนไทย 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

4. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส. ในทุกสาขาวิชา

7. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. ในทุกสาขาวิชา

8. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

9. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

10. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

11. พนักงานเปล 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

13. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 5-9 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://stpho.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ