ธ.ก.ส.สาขาตะพานหิน รับสมัคร จนท.ลงทะเบียน28อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป บัดนี้-2ก.ย.65

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565” ประจำสาขาตะพานหิน 28 อัตรา

– เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
– ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
– ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตร เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถ เดินทางได้สะดวก
– เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการ ลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
– สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
– สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
– มี E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
– เป็นบุคคลที่สาขาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะ ปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้

อัตราค่าจ้าง
– กรณีปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
– กรณี ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
– กรณี ปวช. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,400 บาท

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาตะพานหิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ธนาคารสามารถปิดการรับสมัครก่อนกำหนดได้หากมี ผู้สมัครครบตามจำนวนที่ต้องการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ