ธ.ก.ส.สาขาแม่แจ่ม เชียงใหม่ รับสมัครจนท.โครงการลงทะเบียน ปวส./ป.ตรี

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส.สาขาแม่แจ่ม

– เพศชาย หรือ เพศหญิง และสัญชาติไทย
– อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรี
– เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หากมี รถจักรยานยนต์เป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้า ร้อยบาท)
– ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาแม่แจ่ม ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ