มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์25อัตรา ป.โท/ป.เอก บัดนี้-19ส.ค.65

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 25 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก (โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาและคุณสมบัติอื่นๆ แต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

1. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 3 อัตรา

2. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

3. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 2 อัตรา

3. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา

4. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 2 อัตรา

5. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

6. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

7. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2 อัตรา

8. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท 1 อัตรา

9. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 5 อัตรา

10. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

11. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

12. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 1 อัตรา

13. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 1 อัตรา

14. หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโทที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก หรือปริญญาโท 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร 15 – 19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้อง 320301 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ