มทบ.15 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-26ส.ค.65

 

มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565

คุณสมบัติโดยทั่วไป : เป็นผู้มีสัญชาติไทย ชายต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร หญิงต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

– เทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบดำ) หรือปลดจากกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษา วิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5) เพศหญิงงดรับผู้ตั้งครรภ์

– พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 2 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 20 – 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย) หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (โบดำ) หรือปลดจากกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5) เพศหญิงงดรับผู้ตั้งครรภ์

– ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 25 – 30 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือ ปวส. สาธารณสุขศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบดำ) หรือปลดจากกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5) เพศหญิงงดรับผู้ตั้งครรภ์

– พนักงานบริการ 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี บริบูรณ์นับถึงวันสมัคร วุฒิ ม.6 หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระ ทางทหารมาแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบดำ) หรือปลดจากกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5) เพศหญิงงดรับผู้ตั้งครรภ์

รับสมัคร บัดนี้-26ส.ค.65 สมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท สถานที่รับสมัคร ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 032 428506-10 ต่อ 50218, 50221 และ 50298

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ