มทบ.45 รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวช.15-23ส.ค.65

 

มณฑลทหารบกที่ 45 รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือน ละ 2,000 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร 15 – 23 ส.ค. 65 (วันเวลาราชการ) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ใบสมัคร 200 บาท ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์0-77285161 ถึง 3 ต่อ 45608-9

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ