ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงาน16อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

 

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย

7. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช.หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. ช่างเทคนิค 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า ช่างท่อและประสาน ช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3 ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือรับราชการทหารมาแล้ว สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและไม่ขอที่พักจากทางราชการ

10. ผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล 1 อัตรา เพศชาย อายุ 20-25 ปี วุฒิ ม.6 จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ NA (nurse aid) จากโรงเรียนการบริบาลที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยบริบาลไม่น้อยกว่า 840 ชั่วโมง (หลักสูตร 6 เดือน) จากโรงเรียนสารบริบาลที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีประสบการณ์ทำงานในด้านการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเรียนรู้ทักษะทางกายภาพบำบัดเพิ่มเติมได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและไม่ขอที่พักจากทางราชการ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ กองบริหารทั่วไป อาคารชูชาติกำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน บัดนี้-29ส.ค.65 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ