รพ.ราชวิถี รับสมัครบรรจุพนักงาน54อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 29ส.ค.-2ก.ย.65

 

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 8/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสุขศึกษา

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรมซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม(ปวส.)

3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา

4. เจ้าพนักงานธุรการ 14 อัตรา ปวส.ทุกสาขา

5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา

6. พนักงานบริการ (บริการด่านหน้า) 2 อัตรา ปวส. ทุกสาขา

7. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือหลักสูตรด้านบริการทันตกรรม จากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

8. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

10. พนักงานบริการ 6 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

11. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

12. พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

13. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

14. พนักงานเปล 6 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

15. พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 2 ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) **สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร**

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ