ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับสมัครอาจารย์บัณฑิตศึกษา-เทคโนโลนีการอาหาร-นักนิเทศศิลป์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน)
1. ตำแหน่งอาจารย์ (ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 32,450 บาท
2. ตำแหน่งอาจารย์ (ประสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 32,450 บาท
3. ตำแหน่งนักนิเทศศิลป์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

รับสมัครบัดนี้-31ส.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็มแต่ละตำแหน่ง https://ka.mahidol.ac.th/th/news-and-activities/jobs/

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ