มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์-พนักงาน36อัตรา บัดนี้-19ส.ค.65

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำหลายวิทยาเขต รับสมัครถึง 16.30 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2565

1. สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ รวม 18 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6448/

2. สายวิชาชีพ และสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ รวม 15 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6451/
– นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
– นักการภารโรง จำนวน 6 อัตรา

3. ตำแหน่งครู สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวม 3 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mbu.ac.th/news/post-6454/
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ