อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับสมัครผู้จัดการ-บาริสต้า-แคชเชียร์ บัดนี้-31ส.ค.65

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 4 อัตรา ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

1. ผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,000 บาท
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
(2) มีสัญชาติไทย
(3) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
(4) มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(5) มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
(6) สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหน้าร้านได้
(7) มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสินค้าหน้าร้าน และสินค้าในสต๊อกได้
(8) มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ (ผู้ใต้บังคับบัญชา)
(9) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office แอปพลิเคชันออกแบบ Canva ได้เป็นอย่างดี
(10) มีความรู้และทักษะในการขายผ่านทางออนไลน์ สามารถขายของผ่านเพจ Facebook แอปพลิเคชั่น Shopee Lazada และ Line official ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(11) ต้องได้รับการรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย อย่างน้อย 2 เข็ม
(12) ห้ามดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและศีลธรรมอันดี มีใจรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. ขายหน้าร้าน (Cashier) 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
(1) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(2) มีสัญชาติไทย
(3) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
(4) มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(5) มีประสบการณ์การทำงานในลักษณะพนักงานขายหน้าร้านไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ตู้สินค้าและสต๊อกสินค้า)
(6)มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสินค้า
(7) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office แอปพลิเคชันออกแบบ Canva ได้เป็นอย่างดี
(8) มีความรู้และทักษะในการขายผ่านทางออนไลน์ สามารถขายของผ่านเพจ Facebook แอปพลิเคชัน Shopee Lazada และ Line official ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(9) ต้องได้รับการรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย อย่างน้อย 2 เข็ม
(10) ห้ามดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและศีลธรรมอันดี มีใจรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

3. บาริสต้า (Baristar) ร้านกาแฟ HRDi Café 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
(1) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
(2) มีสัญชาติไทย
(3) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
(4) มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(5) มีประสบการณ์ในการชงกาแฟหรือทำเครื่องดื่มต่าง ๆ หรือเคยทำงานร้านกาแฟ มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
(6) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดค้น และ/หรือ ทำเครื่องดื่มใหม่ ๆ ประจำฤดูกาลได้
(7) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office แอปพลิเคชันออกแบบ Canva ได้เป็นอย่างดี
(8) มีความรู้และทักษะในการขายผ่านทางออนไลน์ สามารถขายของผ่านเพจ Facebook แอปพลิเคชั่น Shopee Lazada และ Line official ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(9) ต้องได้รับการรับรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย อย่างน้อย 2 เข็ม
(10) ห้ามดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและศีลธรรมอันดี มีใจรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. หรือส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครงานทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ในกรณีส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงกลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 053-328496-8 ต่อ 1120

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ