เทศบาลตำบลปลายบาง รับสมัครบรรจุพนักงาน36อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

 

เทศบาลตำบลปลายบาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ไม่ต้องผ่าน ก.พ. (โปรดอ่านรายละเอียดสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม)

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา

1. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรี

2. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ป.ตรี

3. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรี

4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี

5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี

6. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี

7. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี

8. ผู้ช่วยครู 4 อัตรา ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

9. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

11. บุคลากรสนับสนุนการสอน 5 อัตรา วุฒิ ปวช.

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงานนั้น

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากรหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เคยปฏิบัติงานนั้น และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ)

1. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา
4. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
5. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
6. คนงาน 8 อัตรา
7. ภารโรง (ประจำโรงเรียนในสังกัด) 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บัดนี้-11ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ