สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (24- 28 ก.พ 57)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24- 28  ก.พ 57

กรมควบคุมโรค

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สคร.6 จังหวัดขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 6 จ.ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ddc.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ