กรมสนธิสัญญาฯ รับสมัครนักวิจัยเขตแดน-พนง.ประสานงาน

 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นักวิจัยเขตแดน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ)
– จบการศึกษาในระดับ ป.ตรี/ป.โทในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
– สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย เอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเขตแดน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือในประเด็นที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกำหนดได้
– หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานประสานงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ)
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยระบุหัวเรื่องว่า “สมัครงานกองเขตแดน” ตามด้วยชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร ทั้งนี้ เอกสารจะต้องถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ