สำนักงาน อย.รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-31ส.ค.65

 

ประกาศรับสมัครงานด่วน !! ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ลูกจ้างเหมา) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขา)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. รับเรื่อง และตรวจสอบเอกสารคำขอที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Submission) และระบบให้คำปรึกษา Consultation E-Service
2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำ Frequently asked questions (FAQ) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามผลงานและประสบการณ์ เริ่มต้น 13,000 บาท ขึ้นไป
วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2565 (สมัครก่อน ได้สิทธิ์เรียกสัมภาษณ์เข้าทำงานก่อน)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
5. ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ อาคาร 6 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี (ตามวันและเวลาราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล์ [email protected] (ใส่หัวข้อเมลว่า “สมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์”) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริการ หมายเลข 065-9240100

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ