กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาคลัง ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.65

 

กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : [email protected] หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน กองระบบการคลังภาครัฐ อาคาร 3 ชั้น 6 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด การรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวสมัครงาน” โดยผู้สมัคร จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ