สำนักงาน อย.รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21-27ก.ค.65

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

(1) นักวิชาการอาหารและยา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยา ภายนอกพื้นที่ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา และปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาในพื้นที่ต่างจังหวัดได้)

(2) นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา นนทบุรี ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ในทุกสาขาวิชา

(3) นิติกร 1 อัตรา นนทบุรี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์

(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา นนทบุรี ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ในทุกสาขาวิชา

(5) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา นนทบุรี ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันนี้ ในทุกสาขาวิชา

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ