สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ15อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.

1.นิติกรปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในส่วนกลาง กองกฎหมาย ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
1) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 (ลำปาง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 (นนทบุรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
3) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 (ขอนแก่น) จำนวน 2 ตำแหน่ง
4) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 2 ตำแหน่ง

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
1) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 (นนทบุรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
2) สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 2 ตำแหน่ง

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 11ก.ค.-8ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ