เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ วุฒิ ปวช.7-18ก.ค.65

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

(1) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท ปวช.ทุกสาขาวิชา ชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้ โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
(2) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท ปวช.ทุกสาขาวิชา เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 3 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 กรกฎาคม 2565 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-1013) ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ