กรมการค้าภายใน แจงแล้วเหตุขึ้นราคาน้ำอัดลม-เบียร์ ยันชัดใช้หลักการ วิน-วิน

วันที่ 1 ก.ค.65 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ราคาและได้หารือร่วมกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่า ปัจจุบันต้นทุนการผลิตมีการปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศราคามีการปรับสูงขึ้น รวมทั้งน้ำมันและสินค้าที่ผลิตจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามผู้ผลิตก็จะพยายามตรึงราคาออกไปให้นานที่สุด เพราะการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลง เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในก็จะคงดูแลราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพภายใต้หลักการ Win-Win Model เพื่อผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าต่อไปได้ โดยที่ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไป

สำหรับกรณีที่ปรากฎเป็นข่าวว่าจะมีการปรับราคาน้ำอัดลม พบว่า มีน้ำอัดลมเพียงรายเดียวที่มีการปรับขึ้นราคา และที่ผ่านมากรมฯ ขอความร่วมมือตรึงราคาน้ำอัดลมมาตั้งแต่ช่วงต้นปี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีข่าวว่าจะปรับราคานั้น โดยหลักแล้วกรมฯ จะเน้นเข้าไปกำกับดูแลเฉพาะสินค้าที่จำเป็นในการครองชีพของประชาชนมากกว่า ส่วนสินค้าที่ไม่จำเป็นประชาชนก็มีทางเลือกที่จะบริโภคหรือไม่บริโภคได้

สำหรับในส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ทุกห้างยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้า และยินดีที่จะจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ