รร.จุฬาภรณฯ เชียงราย รับสมัครครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน-จนท.ห้องสมุด บัดนี้-12ก.ค.65

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.. ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน (หญิง) 3 ตำแหน่ง
– ป.ตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (สาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล) จิตวิทยา จิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาให้บริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาโรงเรียน การแนะแนว การแนะ แนวการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
– สามารถทำงานได้ตามระยะเวลาในการจ้าง
– ถ้ามีประสบการณ์ การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ชาย) 1 ตำแหน่ง
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
– ป.ตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก วิทยาศาสตร์ (สาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล) จิตวิทยา จิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาให้บริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาโรงเรียน การแนะแนว การแนะ แนวการศึกษา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
– สามารถทำงานได้ตามระยะเวลาในการจ้าง
– ถ้ามีประสบการณ์ การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง
– วุฒิ ป.ตรี (สาขาบรรณารักษศาสตร์ สาขาสารนิเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา)
– มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ Adobe Photoshop การตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น

ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ