แอสตร้าฯ ให้พนักงานชายลาเลี้ยงลูก 30 วัน หนุนความเท่าเทียม LGBTQIA+

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความมุ่งมั่นผลักดันนโยบายด้านความหลากหลายและเท่าเทียมทางเพศในองค์กร พร้อมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม (Great Place to Work) ประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยการประกาศนโยบายสนับสนุนสิทธิการลาของบิดาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด (paternity leave) เป็นระยะเวลา 30 วันโดยได้รับค่าจ้าง

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนชุมชน LGBTQIA+ เปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างของพนักงานทุกระดับ พร้อมมีการปรับรูปแบบการเลือกเพศสภาพสำหรับการระบุตัวตนของพนักงานในโปรไฟล์ ให้มีความหลากหลาย ได้แก่ ชาย หญิง นอน-ไบนารี (non-binary) และ ไม่ระบุเพศ รวมถึงการก่อตั้งกลุ่ม AZPride ซึ่งเป็นเครือข่ายของพนักงานจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้มีส่วนร่วมและแสดงศักยภาพสูงสุดในด้านการทำงานของตนเอง

ล่าสุดในปีนี้ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ร่วมลงนาม “คำมั่นว่าจะให้พนักงานผู้เป็นพ่อได้วันลาเลี้ยงดูบุตร ปี 2565” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย Business Sweden และหอการค้าไทย-สวีเดน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสวีเดนกว่า 12 บริษัท1 อย่าง IKEA, Volvo, ABB, Electrolux, AstraZeneca, Foreo, Rapid Asia, Fitness24Seven, Capaciton, Wallander & Sson, Global Bugs และ Atlas Copco

เพื่อสนับสนุนสิทธิการลาของบิดาให้ได้วันลาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 30 วัน และมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของความร่วมมือในการสนับสนุนสังคมแห่งความเท่าเทียม พร้อมตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้บุคลากรสามารถบริหารทั้งหน้าที่การงานและบทบาทในครอบครัวได้อย่างเต็มที่”

 

ข่าวจาก : prachachat

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ