เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครพนักงานจ้าง26อัตรา 4-12ก.ค.65

 

เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพะเยา

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูปฏิบัติการสอนระดับมัธยม (พลศึกษา) 1 อัตรา
– ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพลศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

10. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูปฏิบัติการสอน (พลศึกษา) 1 อัตรา
– ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพลศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
12. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา
– คุณวุฒิ ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

13. ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.ทม.พย.) เทศบาลเมืองพะเยา (โปรดแต่งกายสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (ในวัน และเวลาราชการ) เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ