สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงานประกันสังคม23อัตรา 4-12ก.ค.65

สำนักงานประกันสังคม จ.พิจิตร

 

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน

กลุ่มงานลงทุน

1. นักจัดการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

2. นักจัดการลงทุน (ระดับ 3) 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

3. นักจัดการลงทุน (ระดับ 2) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

4. นักจัดการลงทุน (ระดับ 1) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและกำกับการลงทุน
1. นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)

2. นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส (ระดับ 4) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน
1. นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

2. นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

3. นักวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 2) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

4. นักวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 1) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน
1. นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

2. นักสารสนเทศด้านการลงทุน (ระดับ 3) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

3. นักสารสนเทศด้านการลงทุน (ระดับ 2) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565
วิธีสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : [email protected] ช่องทางเดียว เท่านั้น โดยให้ส่งเอกสารเป็นรูปแบบของไฟล์ PDF ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ