กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบบรรจุขรก.100อัตรา

 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 100 อัตรา ดังนี้

– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 6 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 9 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 5 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 5 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 7 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 15 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 7 อัตรา
– กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ที่กำหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279-9520 ต่อ 51106, 51113

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ