อบจ.สมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง ปวช.-ป.ตรี 29อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(3) ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(4) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(5) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(7) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(8) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(9) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(10) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

(11) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

(12) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

(13) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ชั้น 2) กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2389-0600 ต่อ 203 โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้เพียงตำแหน่งเดียว สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ