ขนส่ง ยืนยัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร​ต้อง ป้ายเหลือง เท่านั้น

กรมขนส่งทางบก ยืนยัน บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ต้องเป็น ป้ายเหลือง เท่านั้น เผย ป้ายขาว ยังส่งอาหาร-สิ่งของได้ตามเดิม เตรียมหารือช่วยคนได้รับผลกระทบ

วันที่ 23 มิ.ย.2565 รายงานข่าวจาก กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)​ ระบุว่า จากประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ GrabBike (win) ของบริษัท แกร็บ ประเทศไทย ที่มีการยืนยันว่าจะนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือที่ทางแกร็บเรียกว่า รถป้ายขาว ออกจากระบบ โดยระบุว่าจะยุติการให้บริการในอีก 30 วันข้างหน้า หรือในวันที่ 15 ก.ค.นี้ ตามคำสั่งของ ขบ. ทำให้เกิดความสับสนและกังวลในกลุ่มผู้ให้บริการที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ รวมถึงประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ใช้บริการเดินทางรูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ขบ.ขอยืนยันว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นต้องขึ้นทะเบียนกับ ขบ. เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 มีแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service และ Bonku

แต่สำหรับ Grab พบว่า มีการให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีการคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดกรมการขนส่งทางบกจึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ