กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครพนังงานพัสดุ/ธุรการ3อัตรา

 

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. พนังงานพัสดุ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการบัญชี และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50

2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2534 1470

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ