ราคาผักสด ปรับขึ้นอีก ถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 65 บาท

23 มิ.ย.2565 จากการสำรวจราคาสินค้าในตลาดสด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับวันที่ 21 มิ.ย. พบว่ามีสินค้าหลายรายการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ผักกวางตุ้ง คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 30-35 บาท/กิโลกรัม,

ถั่วฝักยาว คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 60-65 บาท/กิโลกรัม, ถั่วฝักยาว คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 50-55 บาท/กิโลกรัม, ผักกาดหอม คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 45-50 บาท/กิโลกรัม และ ผักกาดหอม คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 35-40 บาท/กิโลกรัม

ผักกวางตุ้ง คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 20-25 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากมีพายุฝนตกสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่แหล่งเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง

ถั่วฝักยาว คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 60-65 บาท/กิโลกรัม, ถั่วฝักยาว คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 50-55 บาท/กิโลกรัม, ผักกาดหอม คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 45-50 บาท/กิโลกรัม และ ผักกาดหอม คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 35-40 บาท/กิโลกรัม

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ