กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี บัดนี้-26มิ.ย.65

 

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ อายุระหว่าง 20 – 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] บัดนี้-26มิ.ย.65

การสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 30มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 13 A กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 659 728 , 081 934 0906 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ